Inbouwinstructies

Inbouwadvies Turbo  

Olie aansluitingen

Demonteer de olie aan – en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo, zorg ervoor dat er nooit vloeibare pakkingen worden gebruikt. Vergeet niet de motorolie te vernieuwen!!!

Luchtleidingen

Monteer altijd een nieuwe luchtfilter en reinig de luchtaanzuigbuis. Indien er een intercooler is gemonteerd, dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd.

Bevestiging op het spruitstuk

De spruitstukken kunnen nog metaalresten bevatten van de vorige turbo schade. Deze moeten worden verwijderd. Een spruitstuk met scheuren kan de nieuwe turbo beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.

Carter ontluchting en motorconditie

In veel gevallen is de carter ontluchting van de motor aangesloten op de luchtaanvoerleiding van de turbo. Een verstopte cater ontluchting veroorzaakt olie – afvoer problemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast. Controleer ook de oliedruk van de motor.

Testen

Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien. Overtuig uzelf van het feit dat er voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd. Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle boutverbindingen worden nagetrokken. Stel, indien noodzakelijk, de wastegate zorgvuldig af. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling.

De bovengenoemde informatie is uitsluitend als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.

Inbouwadvies Motoren  

1.Controleer voordat u begint met inbouwen:

. Zorg dat alle (afdicht) dopjes die geplaatst zijn tegen het lekken verwijderd zijn voordat u de motor in gaat bouwen.(Ook uit de inlaatdelen van de motor)

. Alle oliekeringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.

2. Extra aandachtspunten / inbouwtips:

. Vernieuw de pakkingring onder de olie aftap plug.

. Olie en oliefilter vervangen volgens fabriekgegevens.

. Let op viscositeit en hoeveelheid.

. Vervang de complete distributie (eventueel incl. de waterpomp)

. Wanneer u het inlaatspruitstuk moet ombouwen, zorg er dan voor dat deze schoon is (vaak zitten daar metaaldeeltjes in van de kapotte motor waardoor de nieuwe motor ook weer stuk gaat). Let op dat u niet beide pakkingen laat zitten.

. Controleer de radiateur op goede doorstroming / lekkage (controleer na inbouw of de koelvinmotor aanslaat)

. Laat de motor alleen draaien als er voldoende koelvloeistof en olie in de motor zitten. Er is door Maresia Parts een indicator aangebracht ter controle van de temperaturen in de motor)

. Voorkom elektronische storingen. Gebruik zoveel mogelijk elektronische componenten zoals kabelboom, sensoren, temperatuur voelers etc. die bij het voertuig horen.

Turbo motoren:

. Overtuig u ervan dat er voldoende olie bij de turbo komt en dat de olie ook weerstandloos weg kan stromen (denk hierbij aan een geknikte retourleiding).

Zorg dat alle aanzuigbuizen / slangen en de intercooler schoon zijn. Indien de turbo kapot gelopen is dient u de intercooler te vervangen! (ivm ijzerslijpsel)

. Bij diesel motoren met een startblokkering op de brandstofpomp dient deze omgebouwd te worden. (de gehele pomp of alleen de startblokkering)

. Let op de– en montage voorschriften volgens fabriekgegevens, aanhaal momenten etc.

. Controleer na de proefrit het oliepeil.

. Controleer na de proefrit de motor op eventuele lekkages.

. Zorg er voor dat u indien noodzakelijk de verstuivers van de commonrail motor opnieuw in laat leren op het motor management.(Informeer bij de merkdealer voor welke types dit betreft)

3.Buiten garantie vallen:

. De complete distributie.

. Koppakking (in overleg).

. Lekkage aan waterpomp, slangen, pakkingen en oliekeringen.

De boven genoemde informatie is uitsluitend als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben voorrang.
Inbouwadvies Automatische Transmissies  

1.Controle voor inbouw.

A. Spoel de oliekoeler met leidingen goed door, zodat er beslist geen vuilresten achter kunnen blijven.

B. Controleer de spiegelplaat op haarscheuren, losse klinknagels en slingeringen.

C. Controleer de transmissie uitwendig op beschadigingen aan oliekoelernippels, km-telleraansluiting, schakelmechanisme,paspennen, pasvlakken etc.

D. Controleer of het schuifstuk van de aandrijfas(sen) schoon en glad is en vet deze licht in met vaseline of olie.

 

2.Inbouw

A. Smeer de hals van de converter licht in met vaseline of olie en schuif deze in de transmissie.

Overtuig uzelf ervan, dat de aandrijfnokken goed in de transmissiepomp zitten. Monteer nu de transmissie kompleet met converter tegen de motor.

Let op!

De transmissie moet vlak aanliggen tegen de motor, in de paspennen. Is dit niet het geval, dan zit de converter niet goed in de pomp of past de centreernok niet in de krukas.

Belangrijk !

Nooit d.m.v. de bevestigingsbouten de transmissie tegen de motor trekken. Dit geeft onherroepelijk beschadigingen aan de converter en oliepomp, waardoor de garantie vervalt!

B. Zorg dat de spiebanen van de aandrijfas(sen) schoon en licht ingevet zijn. De in- en uitwendige spiebanen mogen geen radiale speling t.o.v. elkaar hebben.

C. Het schakelmechanisme mag geen overmatige speling hebben of beschadigd zijn. Zet de keuze handel en de transmissie in de “P” stand, monteer het stangenstelsel en stel deze af.

D. Als de transmissie compleet gemonteerd is, kan deze gevuld worden met olie. Eerst 2-3 liter bij stilstaande motor. Start nu de motor, trek de handrem aan en trap de voetrem in. Schakel alle posities even in, zodat de servo´s en cilinders zich kunnen vullen. Zet de keuze hendel, afhankelijk van de fabrieksgegevens weer in de “P” of de “N” en vul de olie bij tot het juiste peil bij stationair toerental.

E. Stel de kickdown kabel af, volgens fabrieksgegevens, controleer de binnenkabel op rafeling en de speling bij de carburateur overbrenging.(indien van toepassing)

F. Bij automaten met vacuümmodulator dient de vacuümleiding en het motorvacuüm gecontroleerd te worden. Bij dieselmotoren is het van groot belang, dat de vacuümpomp gecontroleerd wordt.

G. Controleer tijdens een proefrit de schakelmomenten, kickdown en na de proefrit het oliepeil en afdichtingen.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.
Inbouwadvies Cilinderkop  

1. Montage cilinderkop:

. Leg de cilinderkop nooit op het koppakkingvlak, dit kan beschadiging aan pasvlak of kleppen veroorzaken.

. Probeer de oorzaak van de cilinderkop schade te achterhalen en verhelp deze eerst.

. Controleer de cilinderwanden en zuigers op beschadiging en verwijder koolresten.

. Reinig alle over te zetten delen grondig en controleer deze op slijtage of beschadiging.

. Controleer het koppakkings pasvlak van de motor op beschadigingen en vervorming.

. Reinig het pasvlak en de boutgaten, let op de ruwheid van het blok (zo fijn mogelijk).

. Gebruik altijd nieuwe bouten (wanneer voorgeschreven) van de juiste afmetingen.

. Monteer koppakking van de juiste dikte en type met de goede kant naar boven.

. Volg de voorgeschreven aantrekkoppels en volgorde.

. Let op dat de timingtekens van de distributie correct zijn en monteer nieuwe distributieriemen en span/omlooprollen.

. Laat hydraulische stoters minimaal één uur na montage rusten om zich in te kunnen stellen. Bij voorkeur een nacht laten rusten.

. Stel de klepspeling bij vaste stoters/klepselplaten af met een marge van 0.05mm extra.

. Draai de motor na afstelling van de distributie eerst twee omwentelingen met de hand rond om te controleren of de kleppen niet de zuiger raken.

. Vervang de olie, het oliefilter, thermostaat en koelvloeistof altijd volgens de door de fabriek voorgeschreven soorten en type aanduiding. 

. Controleer de radiateur en waterpomp op lekkage en werking.

. Laat bij een LPG installatie de motor de eerste 1000 kilometer altijd op benzine lopen en stel dan de installatie af.

. Controleer afstelling ontsteking / injectie systeem / brandstofpomp.

. Maak een proefrit en loop alles nog een na.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.
Inbouwadvies Handgeschakelde Versnellingsbak  

Om problemen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

 

1. Controleer voordat u begint met inbouwen

. Alle oliekeringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.

2. Extra aandachtpunten:

. Oliepluggen: Voorzie vul-, niveau- en aftappluggen van nieuwe dichtringen.

. Olie vullen: Volg altijd de dealerspecificatie voor viscositeit, vulhoeveelheden en vulprocedure.

. Controle: Na de proefrit nogmaals oliepeil controleren en controle op eventuele lekkages.

. Volg (de) montagevoorschriften volgens fabrieksgegevens (aanhaalmomenten etc)

3.Overig:

. Oliekeringen en eventueel meegeleverde druklagers vallen buiten de garantie.

. Oude bak retour naar Maresia Parts. (tenzij anders afgesproken)

. Retouraanvraag t.b.v. statiegeld versnellingsbak per mail  aanmelden.(vermeld       factuurnummer en adres) 

. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

 

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.